The City Government of Iloilo has just recently released three promotional videos on Iloilo as a City of Festivals.

The videos are aimed to promote the major Festivals in Iloilo and showcase the “friendly and artistically expressive culture” of Ilonggos. For the convenience of internet viewers, I’ve uploaded the videos for all to watch and enjoy.

Iloilo City Promotional Videos

The first video is a video documentary of the major Festival of Iloilo, which includes: the Arevalo Fireworks Display, Fiesta de Nuestra Seniora de la Candelaria (Jaro District Fiesta), the Chinese New Year, Paraw Regatta, and ofcourse the famed Dinagyang Festival.

City Festival Part 1

City Festival Part 2

The second video is a promotional video of the Dinagyang Festival, Iloilo’s biggest festival, which is set on the 4th week of January.

Dinagyang Festival

Last is the Music Video of the Official Dinagyang Theme Song entitled “Hala Bira Iloilo!”

Hala Bira Iloilo!

Lyrics (posted by Metropolitan ILOILO in Dinagyang.com):

Sadtong nahauna nga istorya kag panahon
Nakilala ka sa ngalan nga Irong-irong
Puno sang manggad kag sang katahum
Sa idalum ni Datu Paiburong.

Ipabugal ko ang imo ngalan
Ipabugal ko ang mga binuhatan
Sang imong ginikanan kag imong kabataan
Gabuligay pakadto sa kauswagan.

Chorus

Hala Bira ILOILO! Sulong sa pagbag-o!
Hala Bira ILOILO! Matahum nga banwa ko!
Hala Bira ILOILO! Ipabugal ang ngalan mo!
Sa tanan nga panahon ikaw ang palanggaon!

Sa paglakat sang malawig nga tinion
Nakilala ka sa madamong bulohaton
Ang imo nga DINAGYANG kag imo nga KASADYAHAN
Padayon nga ginapasidungga n!

Himuon ko ang tanan nga masarangan
Isinggit ko sa bilog nga kalibutan
Kita mga ILONGGO tunay nga PILIPINO
Mapisan kag dungganon nga mga tawo!

REPEAT CHORUS 2x

Hala Bira ILOILO! Negosyo kag probinsya!
Hala Bira ILOILO! Napun-an ka sang kasadya!
Hala Bira ILOILO! Itib-ong ang kalinungan!
Hala Bira ILOILO! Padayon sa kauswagan!

REPEAT CHORUS 2x

Hala Bira ILOILO! VIVA SENYOR SANTO NINO!
Hala DAGYANG ILOILO! VIVA SENYOR SANTO NINO!
Hala DAGYANG ILOILO! VIVA SENYOR SANTO NINO!
HALA BIRA ILOILO!

The videos were requested from the City Government of Iloilo and posted with permission from Mr. Benjamin Jimena (City Tourism Office).